Hoverhof

Hoverhof te Hout-Blerick

1952 Luchtfoto Hoverhof

De Hoverhof is een boerderij die dateert uit de 14eeeuw. Op een belastinglijst van  de Hertog van Gelre uit 1369 worden enkele boerderijen vermeld die in Hout-Blerick lagen, zoals de Hoverhof.
Oorspronkelijk behoorde de hoeve tot het bezit van het klooster Mariaweide in Venlo.  Interessant zijn de publicaties  van de Heemkundekring Blariacum over de historie van Hout Blerick en de boerderij in dit tijdperk, zie onder andere: https://blerickvroeger.blogspot.com/2022/09/de-hoverhof-in-hout-blerick-1684.html     Ten tijde van de Franse revolutie werd alle kerkelijke bezit echter geconfisceerd door de staat.  Na de Franse tijd, in 1819, werd de Hoverhof aangekocht door de familie Hafmans, die eerst het oude woongedeelte en later de schuur herbouwde, waarvan de gevelsteen uit 1841 bewaard is gebleven. Hout-Blerick telde toen circa 10 boerenhoeven.

1960 Hoverhof

Door huwelijk kwam de hoeve in 1914 in eigendom van de familie Mertens, die de boerderij in bedrijf hield tot bebouwing van de omliggende cultuurgronden plaats vond in het kader van de stadsuitbreidingen eind 20eeeuw.

De bijbehorende Mariakapel werd – uit dankbaarheid voor een genezing – in 1919/1920 gebouwd door Leonard Mertens (Haover Lei) die leefde van 1878 –1938) en gehuwd was met Hendrika Hafmans (1875-1961). In 1999 werd de kapel door de familie Mertens geschonken aan  de Stichting Haover.

1932 familie Mertens-Hafmans

Geschiedenis van het dorp en de boerderij is terug te vinden in een aantal plaatselijke geschriften.
De levensloop van Gérard Mertens (1918-2018) is opgenomen in zijn memoires “Achteraf Bekeken”.

Geïnteresseerden kunnen raadplegen:

Gérard Mertens uitkijkend over korenveld bij de Springbeek (2012)