Home

Deze site biedt informatie over de vroegere boerenhoeve Hoverhof   met de bijbehorende kapel, gelegen aan de Hoverhofweg 43a te Hout-Blerick (gem. Venlo).  Deze boerderij – zoals afgebeeld op bovenstaande acquarel van Albert Grosfeld – bleef in bedrijf tot bebouwing plaats vond in het kader van de stadsuitbreidingen eind 20e eeuw.

De kapel is ondergebracht in Stichting Haover.  Dit is een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI) en publiceert haar Jaarrekening op deze site.  Primaire doelstelling van deze charitatieve stichting is dit karakteristieke kapelke in haar oorspronkelijke staat te behouden als religieus erfgoed.  Daarnaast biedt de stichting kleinschalige ondersteuning aan sociaal maatschappelijke activiteiten.

Zie de contactpagina voor donaties of subsidieaanvragen.